Traditionell Stuckatur.Aktiebolag.mobil
  • Nytillverkar stuckaturer i gips efter gamla förlagor med traditionella metoder och material. 
  • Renovering och komplettering av skadad stuckatur.
  • Lagning med målnings-retuschering av sprickor och skador. Det innebär att man endast går på det skadade området och behöver inte måla hela taket.
  • Restaurering av kraftigt övermålad stuckatur. Det innebär att all färg avlägsnas helt, eventuella sprickor / skador lagas i stuckaturen innan den målas på nytt.