Utför alla slags stuckaturarbeten. Nytillverkning, Renovering och Restaurering

av stuckaturer i gips med traditionella metoder och material.